Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
216   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
217   Pöytäkirjan tarkastustapa
218   Kokouksen työjärjestys
219 Päihdeohjelma
220 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
221   Alalehdontien loma-asuntotonttien myynti
222   Rimpilän loma-asuntotonttien myynti
223   Oraviniemen loma-asuntotonttien myyntihinnan tarkastaminen
224   Yksityisteiden rakentamisen ja kunnossapidon järjestelyä ja avustustoimintaa koskevat ohjeet
225 Talouden tasapainottamisohjelma vuodelle 2020
226 Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022
227   Ilmoitusasiat
228   Nivan koulurakennuksen myynti

Osallistuja Tehtävä
Moilanen Pentti puheenjohtaja
Holappa Veijo 1. varapuheenjohtaja
Heikkinen Juha jäsen
Heikkinen Pirjo jäsen
Holappa Marja-Liisa jäsen
Kähkönen Pirjo varajäsen
Laatikainen Janne jäsen
Mulari Matti jäsen
Pakarinen Ahti jäsen
Saastamoinen Minna jäsen
Seppänen Jonna jäsen
Helttunen Erja kvalt pj.
Huttu-Juntunen Terttu kvalt 1. vpj.
Heikkinen Erno esittelijä, kj.
Niemelä Anniina pöytäkirjanpitäjä, hj
Kinnunen Niina tekninen johtaja
Mikkonen Sirpa sivistysjohtaja
Kovalainen Sirpa talouspäällikkö

Nähtävilläolo  
Sähköisesti yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 02.12.2019