Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
144   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
145   Pöytäkirjan tarkastustapa
146   Kokouksen työjärjestys
147   Hallintojohtajan vaalin vahvistaminen
148   Tilinkäyttöoikeudet
149   Kunnanjohtajan sijaisuus
150   Kainuun liiton edunajamisen maakunnalliset linjaukset
151   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Moilanen Pentti puheenjohtaja
Holappa Veijo 1. varapuheenjohtaja
Heikkinen Pirjo jäsen
Holappa Marja-Liisa jäsen
Juntunen Aune varajäsen
Juntunen Heidi varajäsen
Laatikainen Janne jäsen
Mulari Matti jäsen
Pakarinen Ahti jäsen
Seppänen Jonna jäsen
Helttunen Erja kvalt pj.
Huttu-Juntunen Terttu kvalt 1. vpj.
Mulari Keijo kvalt 2. vpj.
Heikkinen Erno esittelijä, kj.
Niemelä Anniina pöytäkirjanpitäjä, hj
Kinnunen Niina tekninen johtaja
Mikkonen Sirpa sivistysjohtaja
Kovalainen Sirpa talouspäällikkö
Leinonen Hannu elinkeinopäällikkö